Hopp til hovedinnhold

Herdla gård

Heilt sidan vikingtid har Herdla vore ein storgard.

 • Sort/kvitt bilde av Herdla gård i gamle dagar med folk på trappa med ljå i handa.
  Herdla gård

Då Harald Hårfagre la under seg Vestlandet var Herdla ein del av jordegodset han sikra seg. Etter reformasjonen låg garden under kongen inntil lagmann Hans Hansen Smidt i 1662 sikra seg garden. Han blei adla under namnet Lilienskiold. I 1841 kjøpte kjøpmann Iver Pedersen frå Rennesøy Herdla.  Garden har sidan høyrt til denne slekta.

Den gamle hovudhuset frå 1790-åra vart freda alt i 1909, men fredinga blei oppheva etter krigen som følgje av at okkupantane hadde rasert huset.

Med sine over 600 mål er Herdla er den garden i Hordaland som har størst innmarksareal. Gardbrukaren la i år 2000 om frå mjølk til kjøtproduksjon. I sommarhalvåret beitar dei meir enn 100 kyrne saman med kalvane sine over store delar av øya. Dyra er ikkje farlege, men dette føreset at ein ikkje skremmer dei eller skapar situasjonar der kyrne kan oppleva at kalvane er truga.

 • 1/4
  Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest
 • 2/4
  Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest
 • 3/4
  Silje Katrine Robinson / Stiftelsen Museum Vest
 • 4/4
  Siri Giil Rolland / Stiftelsen Museum Vest
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 2