Hopp til hovedinnhold

Herdla fugletårn

I løpet av sommaren 2017 blei det reist eit nytt fugletårn ved Prestvika.

  • Det nybygde fugletårnet - arbeidet avsluttes
    Det nybygde fugletårnet

Frå tårnet, som er i to høgder, har du flott utsikt både mot stranda og mot dei opparbeidde fugledammane. Bygget er ope for publikum til ei kvar tid.

Tårnet er eit av Fylkesmannen i Hordaland sine tiltak i fuglefredingsområdet på Herdla. Målsetjinga er god tilrettelegging for publikum utan at fuglelivet vert skadelidande. Fugletårnet er teikna av arkitekt Lars Berge og finansiert av Fylkesmannen i Hordaland medan Museum Vest står som eigar.

  • 1/1
    Siri Giil Rolland / Stiftelsen Museum Vest
Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 2