«Med kamera som våpen»

Naturen er under større press enn noen gang, både på grunn av naturødeleggelse og klimaendringer. Likevel viser naturfotografene helst vakre bilder av uberørt natur.

Slike bilder gir en ufullstendig beskrivelse av virkeligheten, og de kan lett føre til den oppfatningen at vi fremdeles har så mye natur i Norge at det bare er å forsyne seg av den. Dagens kommunikasjon skjer i stadig større grad gjennom bilder. Bildespråket er universelt, og et bilde kan i løpet av et øyeblikk formidle en følelse eller fortelle en historie til alle verdens mennesker. Ikke minst kan det brukes til å bevisstgjøre folk om trusler mot våre omgivelser.

Naturfotografer må bli mer bevisst på at kameraet er et potent våpen som kan brukes aktivt til å skape engasjement for naturen. Utstillingen «Med kamera som våpen», griper tak i dette. Den viser på en realistisk og usminket måte hvordan menneskelig aktivitet truer den norske naturen. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Norske Naturfotografer og Biofoto, og ble for første gang vist under årets utgave av «Norsk Naturfotofestival» på Ski.

Utstillingen består av 35 sterke bilder, der publikum kan se – og lese en kort tekst om hvert enkelt bilde.