Herdla - heimstad og knutepunkt

Herdla er ei lita øy, men her har det skjedd mykje. Viste du at den legendariske vikingen Egil Skallagrimsson herja her midt på 900-talet, at det har vore kyrkje på øya heilt sidan 1100-talet, eller at det lenge såg ut til at Bergen lufthamn, Herdla skulle bli ein realitet?

Ved hjelp av foto, korte tekstar og eit utval gjenstandar får du her presentert Herdla si historie i konsentrert form.