Herdla - heimstad og knutepunkt

Dette er utstillinga mange har venta på. Den tek for seg livet på denne vesle øya der det har skjedd så mykje opp gjennom tidene. Ved hjelp av foto, korte tekstar og eit utval gjenstandar får du her Herdla si historie i konsentrert form. 

Du kan lesa meir om aktuelle utstillingar på «Kva skjer?-sida».  Etter kvart skal det inn faste utstillingar om lokalhistorie og om fuglelivet på Herdla, men me skal også ha rom for skiftande utstillingar og då helst med fokus på natur og miljø.