Haakon Johannessen – maleri

Utstilling 12.03-31.05

Du har sikkert sett bileta hans. Dei heng i mange offentlege bygg og heimar rundt på Askøy. Haakon var mest aktiv på 1970- 80-talet og mange av motiva er fine tidsbilete frå denne perioden, der det råd å kjenna att både miljø og personar. 

Dette er den første utstillinga av Haakon Johannessen sin kunst sidan starten av 1980-talet og første gongen heile breidda i produksjonen hans blir vist.