Klatrepyramiden er undervegs

Arbeidet med å montera klatrepyramiden er i gang, neste steg blir støyping av fundament. Målet er å få pyramiden opp i løpet av april. I same omgangen vil det bli etablert tre boccia-banar i ruinane framfor "Bua".