Aktivitetsdagar

Den siste søndagen i kvar månad er det aktivitetsdag på museet. 

Aktivitetane er særleg retta inn mot familiar med born og me freistar å tilpassa tilbodet til årstida. Informasjon om den aktuelle aktivitetsdagen kan du finna på nettsida og på facebook.