Krigshistorie

For dei som er interesserte i krigshistorie så finst det mange spor etter den tyske aktiviteten på Herdla gjennom krigsåra.

Rullebanane ved «Flieghorst Herdla» var laga av tre og blei fjerna etter krigen. Det som er lettast å leggja merke til i dag er taksebanane og den store splintbunkeren ytst på Valen. Vidare finst det restar etter luft- og nærforsvarstillingar i ein vid omkrins rundt Valen.

Nord på øya, i nærleiken av torpedobatteriet, finn du restane etter «Heeresküstenbatterie Gavlen». Mest markant er ein overdekka kanonstillinga (kasematt), men her finst også andre ganske intakte stillingar og bunkerar.