Geologi

Øya Herdla er eit produkt av isbreen si siste framrykking for rundt 12 000 år sidan. 

Isen og issmeltinga førte då med seg dei lausmassane som karakteriserer Herdla i dag. Langs Vestfjæra finn du det einaste dømet på moreneklintkyst i Hordaland. Ovanfor rullesteinsstranda er det ein bratt skrent som følgje av at sjøen har grave seg inn i morenen. Her kan du studera korleis massane er sette av lagvis i ei tid då havnivået var langt høgare enn no.