"Stille til skue" - berre to veker att

 

Sidan tidleg vår har me hatt utstilt bileta til Toril Stray m. fl.  Desse blei laga gjennom vinteren og tek alle utgangspukt i utsikta frå museet.

Få meg deg utstillinga!