"Stille til skue"

Gjennom vinteren har kunstnarane brukt museet som atelier under leiing av Torild Stray. No kan du få sjå resultatet. Me hadde planlagt å markera opninga den 21. mars, men på grunn av korona-restriksjonar lot dette seg ikkje gjera.

Utstillinga er likevel tilgjengeleg. Me vil annonsera ein ny opningsdag når det igjen er råd å gjennomføra arrangement.