Lysseminar: Mørke – ei mangelvare?

Frå dei tidlegaste tider har mennesket freista halda mørket på avstand. Gjennom teknologiske nyvinningar som oljelampen, glødepæra og LED-dioden har me gradvis fortrengt mørket og gjort kunstlyset til ein stadig viktigare del av miljøet vårt. Korleis påverkar den stadig aukande lysmengda oss og medskapningane våre? Korleis kan me gjennom planlegging og forvalting sikra ein god balanse mellom lys og mørke?

Dette er tema for seminaret på Herdla Museum den 30.oktober 2019. Arrangør er 1001 Watt i samarbeid med Herdla Museum og Museum Vest.

Billetter kjøpes her. Frist for bestilling er 20.okt. 

Keynote:

  • NINA-forskar Arne Follestad har samla dokumentasjon som tilseier at lysureining påverkar alt frå eincella dyr til oss menneske. Han er oppteken av at dette må med i planlegginga av vegar og andre store byggeprosjekt.
  • Forfattar Sigri Sandberg er mørkredd, men har likevel oppsøkt mørket. Dette blei det bok av; «Mørke. Stjerner, redsel og fem netter på Finse» (2019)
  • Juristen Erling Fjeldaas irriterte seg over naboen sitt utelys. Slik byrja han å interessera seg for lys og lysureining, eit område som i Noreg ikkje er lovregulert. For Masteroppgåva si fekk han UiO sin bærekraftpris.
  • Professor KMD UIB Petter Bergerud og Geir Olav Sebjørnsen 1001W/Fjell Festning Light Festival. Som lysfestival er me like opptekne av mørke som av lys. I mørket blir sansane skjerpa, lukter og lydar blir klarare og inntrykka skarpare. Gjennom eit samspel mellom lys og mørke omskapar me dei kjente landskapa til noko nytt, ukjent og spennande.
    Ansvarsfraskrivelse

kjøpte billetter refunderes ikke.