Et foredrag av fuglevokter Vibeke Emilie Steinsholm

Vibeke Steinsholm er en av de 40 fuglevokterne som hver vår røkter ærfugler (EA) i øy-kommunen Vega på Helgelandskysten.

Vibeke ble som barn opplært i å passe EA av sin mormor og står i en kontinuerlig 1000 årig bærekraftig tradisjon hvor mennesker har samarbeida med ærfuglen for å kunne høste den verdifulle eder-duna. Ærfuglen på sin side velger å hekke tett på mennesker og gjerne i hus. Hos mennesket får fuglen beskyttelse mot kyst-naturens mange predatorer. Vibeke vil fortelle om røkter arbeidets mange oppgaver, om å være lyttende tilstede i naturen og om røkterarbeidets uforutsette, positive ringvirkninger på artsmangfoldet i kystnaturen.

Samarbeidet mellom menneske og ærfugglen er hovedgrunnen til at øy - kommunen Vega i dag har Unesco Verdensarv status.

Bilder av Maria Gradin.

Både Maria Gradin og Vibeke Steinsholm er aktuelle med utstillingen «Før alt forsvinner» ved Herdla museum. 15. september - 20. oktober 2019