Før alt forsvinner

En kunstutstilling ved Herdla museum

Med utgangspunkt i tre øy-samfunn i Nordland undersøker kunstnerne Vibeke Emilie Steinsholm, Rawdna Carita Eira og Maria Gradin på ulikt vis, menneskers samhandling med natur i fortid og i nåtid.

Utstillingen gir spesielt et innblikk i den 1000 årige tradisjonen med ærfugldrift som fremdeles er aktiv i Vega og på Røst. Utstillingen antyder også forbindelser mellom ærfuglrøkt og tradisjonell/ førindustriell reindrift i samisk tradisjon.

I et poetisk og dokumenterende språk ønsker kunstnerne å løfte fram fortellinger om bærekraft, samarbeid og skånsomhet i menneskers møte med naturen. Dette er fortellinger og praksiser som ligger dypt forankret i de tre øyenes historie og som kan gi et viktig budskap inn i vår tid.

Utstillingen viser: Poetiske tekster og lydinstallasjon av forfatter Rawdna Carita Eira, Fotografier av billedkunstner og fotograf Maria Gradin og tekstile arbeider, lydinstallasjon og arkivbilder av tekstil og billedkunstner Vibeke Emilie Steinsholm.