Ull - Karding, spinning farging og toving

Me nyttar gamaldagse reiskapar til å behandle ull