Bunkersvandring

Denne dagen vert du leida gjennom bunkersar og får ei oppleving av krigs- og forsvarshistorien til Herdla