Herdla fugletårn

I løpet av sommaren 2017 blei det reist eit nytt fugletårn ved Prestvika. 

Frå tårnet, som er i to høgder, har du flott utsikt både mot stranda og mot dei opparbeidde fugledammane. Bygget er ope for publikum til ei kvar tid.

Tårnet er eit av Fylkesmannen i Hordaland sine tiltak i fuglefredingsområdet på Herdla. Målsetjinga er god tilrettelegging for publikum utan at fuglelivet vert skadelidande. Fugletårnet er teikna av arkitekt Lars Berge og finansiert av Fylkesmannen i Hordaland medan Museum Vest står som eigar.