Hopp til hovedinnhold

"Fuglehagen"

Ta ein tur innom "Fuglehagen" vår! Hagen er opparbeidd i samråd med Herdla fuglestasjon.

  • Jente vatnar grønsaksåkaren. Målet med Fuglehagen er å få eit variert miljø som verka til å auka det biologiske mangfaldet.
    Målet med Fuglehagen er å få eit variert miljø som verka til å auka det biologiske mangfaldet.

Her dyrkar me grønsaker, rotfrukter og litt korn. Ved hagen har me grove ut ein dam og planta ulike tre og buskar som kan fungera som skjul for fuglar og dyr. Målet er å få eit variert miljø som kan verka til å auka det biologiske mangfaldet.