Vegetasjon og miljø

Me kartlegg vegetasjonen gjennom ruteanalysar og måler ulike faktorar som påverkar han.

Sted: Herdla Museum
Klassetrinn: 5. - 10. trinn
Max antall elever 30
Varighet: Heldagsopplegg (mai - september)
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

 

 

Dette er eit opplegg der me studerer vegetasjonen rundt på øya med hjelp av ruteanalysar og felthåndbøker. Me ser også på kva faktorar (biotiske og abiotiske) som ligg til grunn for variasjonane. Elevane får prøva seg som feltarbeidarar der dei kartlegg vegetasjonen innafor eit definert felt. Aktuelle stikkord er: artsrikdom, vegetasjons-historie, landbruk og kulturlandskap, forureining og miljøtruslar.

 

 

 

Bestillingskjema