På sporet av istida

Opplegget gjev ei innføring i den geologiske utviklingen av Herdla gjennom ei vandring rundt på øya.

Fokus vert på følgjande tema: Istid og forminga av landskap, havnivåendringar, klimaendringar før og no, innvandring av planter, dyr og menneske etter istida, natur- og kulturlandskapet i dag.

Sted: Herdla Museum
Klassetrinn: Videregående
Max ant. elever: 30
Varighet: 4-5 timer. Hele året.
Pris: 30,- per elev
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Bestillingskjema