Livet i fjøra

Bli med å leite etter skjell, tang og tare, fisk, reker og krabbar.

Smaksprøvar frå fjøra!

Her deler me klassen i grupper, slik at ei gruppe leitar etter skjell, den neste etter tang og tare og ei tredje etter fisk, reker og krabbar. Dyra og plantene vert samla i ein fisketank der dei vert studerte nærare og systematiserte. Tema me kjem innom er: artsmangfald, næringskjedar, formeiring, symbiose og samliv mellom artar, sonering av algar, flo og fjøre, fiske og overfiske, ureining, m.m.

Sted:                    Herdla Museum
Klassetrinn: 1. - 7. trinn

Max ant. elever:      

30
Varighet: Heldagsopplegg (juni - august)
Pris:   GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor     

Bestillingskjema