Kartlegging av vegetasjonen

Feltkurs med vegetasjons-kartlegging, ruteanalyser og målingar. Behandling av data.

Dette er eit opplegg der me studerer vegetasjonen rundt på øya med hjelp av ruteanalysar og felthåndbøker. Me ser også på kva faktorar (biotiske og abiotiske) som ligg til grunn for variasjonane. Elevane får prøva seg som feltarbeidarar der dei kartlegg vegetasjonen innafor eit definert felt. Aktuelle stikkord er: biodiversitet, landbruk og kulturlandskap, forureining og miljøtruslar.

 

Sted Herdla Museum
Klassetrinn: Videregående
Max ant. elever: 30
Varighet: 4-5 timer (mai-september)
Pris: 30,- per elev
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

Bestillingskjema