Kart, kompass og GPS

Me lærer å orientera oss i terrenget med kart, kompass og GPS. 

Sted: Herdla Museum
Klassetrinn 5. - 10. trinn
Max antal elevar 30
Varighet Heldagsopplegg (hele året)
Pris GRATIS
Påmelding Se bestillingsskjema nedenfor

Gjennom dette opplegget får elevane læra å orientera seg i terrenget. Dei lærer først å bli kjent med kart og kompass og blir deretter sende ut gruppevis for å finna postar. Utgangspunktet for neste bolk er torpedobatteriet der elevane får læra om berekning av avstand og retning. Her får dei testa både tradisjonelle og moderne hjelpemiddel. I siste bolk er det fokus på bruk av GPS - No skal elevane finna postar ved hjelp av dette hjelpemiddelet.

 

 

Bestillingskjema