Herdla vert til – frå nakne knausar til storgard

Opplegget gjev ei innføring i den geologiske utviklinga av Herdla gjennom ei vandring rundt på øya.

Stad: Herdla Museum
Klassetrinn: 5. - 10. trinn
Max antall elevar: 30
Varighet: Heildagsopplegg (Heile året)
Pris: GRATIS
Påmelding: Se bestillingsskjema nedenfor

 

Fokus vert på følgjande tema:  istid og forminga av landskapet, havnivå-endringar, klimaendringar før og no, innvandring av planter, dyr og menneske etter istida, natur- og kulturlandskapet i dag.

 

 

 

Bestillingskjema