Opningstider

september - 30. november

 

Lørdag og søndag

12 - 17

Torpedobatteri ope søndag, 13.00 og 15.00.

 

Eller etter avtale.

 

 

1. desember - 28. februar

 

Søndag                                

                                               

12 – 17

mars - 30. april

 

Lørdag-søndag           

                                                    

12-17

mai - 30. august

 

Tirsdag-søndag         

                                                      

12-17

Spesielle dagar

 

17. mai

stengt

Skjærtorsdag                                                                  

12-17    

2. påskedag

12-17

Kristi Himmelfartsdag   

12-17    

2. pinsedag

12-17